Dispuut Despinoza

Onderkenning van onwetendheid is het begin van wijsheid.

Spinoza sprak: ‘Zeer grote trots of diepe zelfverachting duiden op zwakheid van ziel’.

Zodoende zullen wij hier zeker niet gaan preken over hoe geweldig wij wel niet zijn. Een kleine uitleg lijkt ons afdoende.

Dispuut Despinoza bestaat uit een immer groeiende groep goede gasten die zowel actief studerend in Groningen, als werkzaam verspreid door Nederland vertoeven. Grote waarde hechten wij aan de waarden fatsoen en respect, en vriendschap speelt bij ons een sleutelrol. Het gehele jaar door ontmoeten actieve leden en oudleden elkaar bij verschillende activiteiten, waarbij kennis en sterke verhalen worden uitgewisseld onder het genot van een goed glas. In het verleden heeft een krat pils als vertrekpunt voor het dispuut gegolden, en dit vertrekpunt mogen wij nog steeds graag aandoen.

 

Ook persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing zijn zaken die een Despinoziaan belangrijk vindt. Een discussie wordt dus niet vermeden en wij staan altijd open voor nieuwe inzichten. Dit uit zich onder andere in een jaarlijks bedrijfsbezoek en het uitnodigen van interessante sprekers. Op oppervlakkige wijze bier drinken kan namelijk iedereen.